giovedì 4 febbraio 2016

Here I am, rock you like a... (in English)

For å lese det på norsk, trykk her.

Hurricane.
Last week there was a hurricane around Bergen - to be honest it was not that terrible. 
I was at home, talking to a friend of mine about everything and nothing at all, whan suddenly he asked me:

But, what is the meaning of hurricane in Norwegian?

I had a lot of thoughs swirling in my head. There is a Swedish band that released an album called "Orkan", so it has to have a meaning connected to the Scandinavians roots, something really epic; or so I thought.
I go and reach my Norwegian Etymology Dictionary only to discover that: 
The word hurricane comes from Dutch (orkaan), that has loaned the word from Spanish and Spanish (huracán) has loaned the word from the Arawak language in the Caribbean (juracán).
The world is a really small place after all.
Most of the European languages use the word "hurricane" to describe the strongest winter storms:
In German is Orkan, in Italian uragano, in Polish Orkan, in French ouragan, and so on.

The meaning is, in fact, a little bit epic, because when the storm god Juracán was upset, he used to send strong wind and massive rain on the Taino population.

The god reminds me of Set (from Egyptian mythology), Zeus (Greek mythology), Thor, Odin and Jupiter (Roman mythology). There could be other gods with more similar nuances, but
unfortunately my knowledge on mythology is a little bit rusty at the moment. 


All this loan-word process leads to a consideration: before we got the word "hurricane", were there no hurricanes at all in Europe? Did not we have the necessity to define this kind of weather?


If anyone has the answer, please let me know.


Here I am, rock you like a...

To read this in English, click here


Orkan.
Forrige uke hadde vi en orkan rundt Bergen - det var ikke så skrekkelig for å være ærlig.
Jeg var hjemme og snakket med en venn, og mens vi snakket om ting og tang, plutselig spurte ham  meg:

Men, hva betyr orkan, egentlig?

Tankene begynte å snurre i hodet mitt. Det finnes en svensk band som har gitt ut ett album som heter "Orkan",  i så fall må det bety noe forbundet med skandinaviske røtter, mest sannsynlig noe episk, tenker jeg.Så jeg tar min norske etymologi ordbok fra bokhyllen bare for å oppdage dette:
Ordet orkan kommer fra nederlandsk (orkaan), som har lånt ordet fra spansk, og spansk (huracán) har lånt ordet fra arawaksspråket (juracán).
Verden er faktisk et lite sted.
De fleste europeiske språk bruker ordet «orkan» for å beskrive de sterkeste vinterstormene:
På tysk heter det Orkan, på italiensk uragano, på polsk orkan, på fransk ouragan, osv.

Meningen er jo litt episk, fordi når stormguden Juracán var opprørt, sendte han sterk vind og regn over Tainos folk. 
Det ligner litt på Set (egyptisk mytologi), Zeus (gresk mytologi), Thor, Odin og Jupiter (romersk mytologi).
Det kan være noen andre guder med flere lignende nyanser, dessverre er min mytologi kunnskap litt rusten.

Denne lånord prosessen fører til en betraktning: Før vi fikk ordet "orkan", var det ingen orkaner i det hele tatt i Europa? Hadde vi behovet for å definere den slags vær (eller uvær)?

Hvis noen har et svar, vær så snill og si ifra.