domenica 10 gennaio 2016

Dysgraphia or metathesis

Here it comes a partial translation of the very first post on the blog, written in February 2012, where I explain why the name of the blog is "the fabecook".
It is partial because I added some explanations of what happened after that and because I had deliberately removed some parts (they were not useful to the post itself):


Dysgraphia is an alteration in spelling words, whereas metathesis is a phonetic change where the order of two letters is reversed. Choose the one that you prefer and that will be the explanation of the creative process that led to the word "Fabecook".
It was 2011, an October evening like every other October evenings  and I was chatting on Skype when suddenly this typo happened and I shouted "hey, it would make a very cool name for a blog about cooking.". It took me a few months before plunging into the adventure, a bit because I am a "computer goat" (I have no idea about to fix blogs, html, colours codes and so on), a bit because I was hoping to find a job to keep my mind busy (little did I knew that few months after I started writing, I would have left Italy for good).

Waiting to find what I was looking for, I was constantly searching for recipies, cooking, failing to cook (but I never poisoned my family nor my friends).
A lot of things have changed since that February, mostly I'd say that I can take better pictures of the dishes and I get some really useful help by the applications that can manipulate photos and that are not so hard to use. One thing has not changed at all: I am a still incapable of getting used to new technology.In order to apologise for my bad Norwegian writing skills, you get a picture of Bryggen   
 

Her er en delvis oversettelse av det første innlegt på bloggen, som jeg skrevet i februar 2012; Der forklare jeg hvorfor navnet på bloggen er "fabecook".
Dysgraphia er en forendring i staving av ordenemens metatese er en fonetisk endring hvor rekkefølgen på to bokstaver er reversert. Dere får velge den som dere liker best, og den skal være forklaringen på den kreative prosessen som førte til ordet "fabecook".
Det skjedde i 2011, en oktober kveld som alle de andre oktober kveldene og mens jeg pratet Skype skjedde det plutselig den skrivefeilen. Da ropte jeg "hei, det høres ut som en veldig kult navn for en matblogg.". Det tok meg et par måneder for å stupe inn i eventyret, litt fordi jeg er en "datamaskin geit" (jeg har ingen anelse om hvordan å fikse blogger, html, farger koder og så videre), litt fordi jeg håpet å finne en jobb for å holde meg opptatt (lite visste jeg at noen måneder etter at jeg begynte å skrive, ville jeg ha forlatt Italia for godt).


Mens jeg ventet på å finne
det jeg letet etter, jaktet jeg stadig etter oppskrifter, matlaging, og så videre...
Mange ting har endret seg siden den februardagen... Hovedsakelig vil jeg si at jeg kan ta bedre bilder av rettene, og jeg får noe virkelig nyttig hjelp av appene som kan manipulere bilder (og som ikke er så vanskelig å bruke). En ting har ikke forandret seg i det hele tatt: Jeg kan fortsatt ikke bli vant til ny teknologi.

Nessun commento:

Posta un commento